angajări la Primăria municipiului Piatra Neamț
Reading Time: 3 minutes

Se fac angajări la Primăria municipiului Piatra Neamț! Având sediul în Piatra Neamț, (strada Ștefan cel Mare, nr. 6-8), organizează un concurs de recrutare pentru:

Ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Șef Birou, grad II la Biroul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamț (1 post):

Acte necesare pentru concurs, funcție publică:
          – conținut dosar concurs (format .pdf)
          – formular înscriere (format .doc)
          – model adeverință vechime (format .doc)

Acte necesare pentru concurs, funcție contractuală:
          – conținut dosar concurs (format .pdf)
          – formular înscriere (format .pdf)
          – model adeverință vechime (format .doc)

Condițiile de participare se găsesc în acest pdf: detalii anunț (format .pdf)

Atribuțiile postului, funcție publică, de execuție temporar vacantă
Inspector asistent sunt:

  1. Pregătirea proiectelor, depunerea acestora la instituţiile finanţatoare
  2. Membru in echipele de pregatire a proiectelor
  3. Responsabil financiar; asistent manager in echipele de implementare și post
    implementare a proiectelor, conform dispozitiei primarului
  4. Asigură participarea la toate misiunile de verificare/audit a proiectelor în
    care este implicat şi aduce la îndeplinire măsurile dispuse în urma
    desfăşurării acestora, în aria sa de competenţă

– testare competențe IT (format .pdf)

Ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă de Inspector clasa I, grad professional asistent la Serviciul de Planificare și Monitorizare, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamț (1 post):

Condițiile de participare se găsesc în acest pdf: detalii anunț (format .pdf)

– bibliografie și tematică (format .pdf)

– atribuții post (format .pdf)

– testare competențe IT (format .pdf)

– testare competențe lingvistice (format .pdf)

Ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Director executiv,grad II la Direcția Patrimoniu, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamț (1 post):

–    Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
–    Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată

• Afișare anunt:  28/01/2021;
• Primirea dosarelor de concurs: 28/01/2021-16/02/2021;
• Selecția dosarelor de înscriere: 17/02/2021- 23/02/2021;
• Probe suplimentare:
  – Competențe lingvistice:26.02.2021, ora 10.00
  – Competențe în domeniul tehnologiei informației: 26/02/2021, ora 13.00
• Proba scrisă:  01/03/2021, ora 10.00;
• Interviul: – în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

– detalii anunț (format .pdf)

– bibliografie (format .pdf)

– atribuții (format .pdf)

– testare competențe lingvistice (format .pdf)

– testare competențe IT (format .pdf)

Ocuparea funcției publice specifice de conducere vacantă de Arhitect Șef grad II la Direcția Urbanism și Cadastru, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamț (1 post).

–    Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
–    Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată

• Afișare anunț: 28/01/2021;
• Primirea dosarelor de concurs: 28/01/2021-16/02/2021;
• Selecția dosarelor de înscriere: 17/02/2021- 23/02/2021;
• Probe suplimentare:
  – Competențe lingvistice:26.02.2021, ora 10.00
  – Competențe în domeniul tehnologiei informației: 26/02/2021, ora 13.00
• Proba scrisă:  02/03/2021, ora 10.00;
• Interviul: – în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

– detalii anunț (format .pdf)

– bibliografie (format .pdf)

– atribuții (format .pdf)

– testare competențe lingvistice (format .pdf)

– testare competențe IT (format .pdf)

– tematică testare competențe IT (format .pdf)

Ocuparea a două posturi vacante, funcții contractuale de executie de îngrijitor, cu atribuții privind asigurarea curățeniei și igienizării spațiilor din cadrul instituției, și de muncitor treapta I, cu atribuții principale de conducător auto, la Direcția Administrativă. Concursul se va desfăsura în data de 09/02/2021 la sediul Primăriei mun. Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura generală a Primăriei Municipiului Piatra Neamț de la data de 18.01.2021, până la data de  29.01.2021 ora 14:00:

– detalii anunț (format .pdf)

– bibliografie (format .pdf)

– atribuții post îngrijitor (format .pdf)

– atribuții post muncitor  (format .pdf)

Rezultate – selecție dosare (format .pdf) – 03.02.2021

– rezultate proba practică îngrijitor (format .pdf) 09.02.2021

– rezultate proba scrisă muncitor (format .pdf) 10.02.2021

– rezultate proba interviu îngrijitor (format .pdf) 11.02.2021

– rezultate contestație probă scrisă muncitor (format .pdf) 12.02.2021

Totuși, vrei o carieră în poliție? Click aici pentru a vedea probele!

Distribuie acest articol!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *